Kohandatav tarkvara, mis automatiseerib sinu CNC-tootmist - Staircon CAM 5+
 
 
 
 
Staircon

 

Staircon CAM 5+ automated production – Sujuvad kaardetailid ning teravad Z-detailid

Täielik kontroll sinu CNC-tootmise üle – ühes ainukeses vaates

Kliendile kohandatav CAM tarkvara, mis automatiseerib sinu CNC tootmise. Oleme läbi viinud suure hulga õnnestunud installeerimisi kõikidele puidutööstuses tuntud CNC-masinate brändidele. Võta meiega ühendust, kui vajad infot ja näiteid, kuidas Staircon ühendub just sinu masinapargiga. Suutlikkus kohandada Staircon CAM kliendi tootmismeetoditega on üks edu peamisi edu võtmeid. Peale esmast tarkvara seadistamist ning installeerimist, tehakse päev-paar tööd, et kuvada kõike alates esmasest projektist kuni valmis CNC-failini. Teraradade simulatsioon ja/või 3D-s visualiseeritud NC-kood pakub suurepärast arusaama, mida loodud CNC-programm täpselt teeb. Mitmete sõlmpunktide abil on võimalik tulemust koordinaatpunkti täpsusega jälgida ja analüüsida.

Mitmete Staircon’i tootmisfailide üheaegne protsessimine võimaldab käidelda detaile erinevatest projektidest ning optimiseerides detailid töölauale. Süsteem võimaldab käitada mitut erinevat CNC-töötlemiskeskust, võimalik on luua reeglid jaotamaks detailid erinevatele töökeskustele. Informatiivsed raportid abistavad pingi operaatorit (näiteks posti pööramise skeem). Võimalik on genereerida juhtfaile laserprojektoritele (HPGL). Laseri- ja CNC-programme saab valida joonkoodi lugeja abil (funktsionaalsus võib varieeruda, lähtuvalt masina piirangutest). Staircon CAM’ile pakutakse lisamoodulit Muudatused andmebaasis, mis võimaldab juurdepääsu Staircon’i andmebaasile.

Staircon CAM axis 5+ screenprint on monitor

Võimalused kujunduses

Loomulikult omab Staircon CAM 5+ kõiki kujundamise võimalusi, mida kõik teised moodulid Staircon®’i tooteperes:
Treppi kujundatakse kolmes vaates; pealtvaates, külgvaates ning 3D-s. 3D visualiseerimine annab hea ettekujutuse kuidas viimistletud trepp välja näeb, kuvades seinu, aknaid-uksi jpm. Kliendile saab hõlpsasti näidata erinevaid kujundusi, muutes materjale ning viimistlusi. Pealtvaadet kasutatakse traditsiooniliselt trepi kuju, trepiava ning seinte konstrueerimiseks. Mõõtahelaid saab mudelile lisada automaatselt ja/või manuaalselt. Külgvaadet kasutatakse tüüpiliselt põsepuude ning piirete kuju muutmiseks.

Treppide vastavust valitud ehitusnormidega (käiguruum, astme tõus jne) on lihtne kontrollida. Projekt-dokumentatsiooni ja tootmisjooniseid (detaili-, pealtvaate-, külgvaate- 3D-joonised) saab luua, kasutades eelnevalt sisestatud projekti andmeid. Eelseadistatud trepimudelid võimaldavad ülikiiresti konstrueerida enamkasutatavaid treppe.
Staircon võimaldab muuta mistahes detaili kuju, andes sellega kasutajale suure kujundusvabaduse. Korrusepiirded, trepiavad ning seinadki on lihtsasti muudetavad.
Ühte projekti saab sisse luua limiteerimata arvu treppe, korruseid või trepikodasid.

Töö ettevalmistus vaid nupuvajutusega

Staircon CAD’is toimub tootmise efektiivne ja hästi koordineeritud ettevalmistus. Trepi detailid protsessitakse ümbet tootmisinfoks koos materjali optimiseerimisega. Tootja saab välja trükkida skaleeritud tootmisjoonised ja/või spetsifikatsiooni, mida saab töökojas materjali ettevalmistusel kasutada kontrollnimekirjana. Vaid nupuvajutusega genereeritakse kõikidele CNC-s toodetavatele detailidele NC-kood.

Töötlused, mida võimaldab Staircon CAM 5+:

 • Puuringud ning tasku freesimised automaatse tööriistavalikuga
 • 3- või 4-teljelised varvaslaua- ning astmepesade freesimine
 • Kontuuri ning profiili freesimine koos kaaretuvastus funktsionaalsusega (G2/G3)
 • Spiraalsed ja interpoleerivad puuringud
 • Saagimised
 • Puuringud ja varvaslauataskud nurga all
 • Eerungid
 • 5-teljelised tapid
 • 5-teljelised puuringud
 • Kaarjad põsepuud
 • Kaarjad käsipuud
 • Kaarja käsipuu ja kaarja põsepuu kombinatsioon
 • Soone freesimine kaarkäsipuu alapinda
 • Z-varvaslaudadega trepi tootmine (ka saagimine)
 • Funktsionaalsus võib varieeruda, sõltuvalt masina piirangutest
 • Staircon CAM 5+ võimaldab kaardetailide ja Z-varvaslaudadega treppide tootmist

Näited kujundusvõimalustest:

 • Vaba kujuga trepiavad ning seinad
 • Vaba kujuga trepid
 • Vaba kujuga korrusepiirded
 • Klaaspiirded
 • Lõiked astme pealispinda – libisemisvastased sooned ja süvised kiviplaadile
 • Vaip astmele
 • Kaarjad astmete esiservad
 • Paraadastmed
 • Ruumisäästvad trepid (Lipa-lapa trepid)
 • Põsepuu ja käsipuu raadiuses (kaared)
 • Ümarad post
 • Z-varvaslauad
 • Bolt-trepid
 • “Winderbox” trepid
 • Spiraaltrepid
 • Kaartrepid

Tarkvara ülevaade

Staircon example 3-axis machinings

3-teljelise töötlemise näidis

Astmetappide lõikamine põsepuusse.

Staircon example 4- or 5-axis machining

4- või 5-teljelise töötlemise näidis

Spiraalne või interpoleeriv piirdepulgaava süvistamine põsepuusse. Põsepuu ja käsipuu tootmise saab kombineerida ühise töötlusena.

Staircon example 5-axis machinings

5-teljelise töötlemise näidis

Varvaslauatappide nurga all süvistamine põsepuusse.

Staircon example handrail with radius

CAM 5+ töötluste näidis

Kaarjad käsipuud.

Staircon CAM axis 5+ example string with radius

CAM 5+ töötluste näidis

Kaarjad põsepuud.

Müük

Staircon design and 3D example

Kujundus ja 3D

Paraadaste, kaarjad põsepuud, kaares esiservadega astmed ja ümarpostid.

Staircon example arc strings in multiple floors

Kujundus ja 3D

Kaarjad põsepuud mitmel korrusel.

Staircon side view example

Külgvaade

Kujundatav külgvaade, tulemused on kuvatavad koheselt 3D-s.

Staircon design and 3D example

Kujundus ja 3D

Polt-trepid (põsepuudeta), libisemisvastased sooned ja kinnitustega klaaspiirded.

Staircon top view example

Pealtvaade

Pealtvaade, kus muudetavad on trepi kuju, korrusepiire, seinad ja korruseava. Tulemused on kuvatavad koheselt 3D-s.

Staircon example Z-risers and bolt in step

Kujundus ja 3D

Z-varvaslauad ja poldid astmes klaaspiirdele.

Staircon example space saving stair

Kujundus ja 3D

Ruumisäästvad trepid.

Staircon standard UK/US stair with winderbox

Kujundus ja 3D

Standardsed UK/US trepid koos winderbox nurgaga.

Filmid

Staircon Design and 3D demonstration video

Kujundus ja 3D

Staircon on juhtiv tarkvara treppide kujundamiseks ja tootmiseks. Vaata demofilmi, milles näidatakse kujundust, 3D-vaateid, trepi mudelite näidiseid ja projekti muutmise võimalusi.

Staircon CAM 3/4 axis demonstration video

3/4 -teljelise töötluste näidised

Staircon pakub kohandatavat CAM-tarkvara, millega automatiseerida sinu CNC-tootmist. Vaata demofilmi, milles näidatakse Staircon CAM 3/4-teljeliste töötluste näidiseid.

Staircon CAM 5 axis demonstration video

5 -teljeliste töötluste näidised

Staircon pakub kohandatavat CAM-tarkvara, millega automatiseerida sinu CNC-tootmist. Vaata demofilmi, milles näidatakse Staircon CAM 5-teljeliste töötluste näidiseid.

Staircon CAM 5+ demonstration video

5+ -teljeliste töötluste näidised

Staircon pakub kohandatavat CAM-tarkvara, millega automatiseerida sinu CNC-tootmist. Vaata demofilmi, milles näidatakse Staircon CAM 5+ -teljeliste töötluste näidiseid.

 
 

Referentsklientide edulood

 
Jälgi meid

Facebook

Pilguheit Stairconi tulevikku

Et meie klientide äritegevus oleks võimalikult tõhus, tootlik ja tulus, arendame me pidevalt oma treppide projekteerimise ja tootmise tarkvara Staircon. Praegu on meil peamine fookus tarkvara tulevikukindluse tagamiseks ja seetõttu […]

 
 
 
https://www.staircon.com/et https://www.staircon.com/wp/wp-content/themes/staircontema