Staircon

Handledningar

Nytt projekt
Skapa bjälklagsöppning
Skapa trappa
Vyer
Zooma och panorera
Fönster
Zooma detalj\nVisa/göm
Terminologi

Komma igång

01: Första orientering (3:43)
02: Flera våningar (2:20)
03: Väggar och golv (4:35)
04: Markera och ändra trapp detalj (2:00)
05: Redigera trappa I (2:02)

Redigera

01: Redigera trappa II (2:28)
02: Redigera trappa III (2:08)
03: Hjälplinjer (2:14)
04: Redigera trappans geometri (2:41)
05: Redigera gånglinje (1:04)
06: Flytta steg manuellt (4:59)
07: Redigera sidovy (5:38)

Redigera II

01: Måttsätta (3:10)
02: Redigera räcke på golv (4:28)
03: Glasräcke (6:13)
04: U-trappa med två vilplan (3:10)
05: Trappa med kärna (8:07)

Sektionstrappor

01: Första orientering (2:01)
02: Editera sektionstrappa I (2:22)
03: Editera sektionstrappa II (4:18)
04: Editera sektionstrappa III (4:12)
05: Vilplanstrappa (8:32)

Release nyheter

01: Release Staircon 2018.1 (4:50)
02: Release Staircon 2019.2 (5:25)

 
Print this page
 
Följ oss

Facebook

Nästa Staircon-generation under utveckling

Design- och tillverkningsprocessen av dina trappor blir både mer kreativ och effektiv med hjälp av en skräddarsydd programvara. I takt med dagens teknikutveckling förändras även industrin genom digitalisering vilket kräver […]

 
 
 
https://www.staircon.com/sv https://www.staircon.com/wp/wp-content/themes/staircontema