CAM-programvara för automatiserad CNC-produktion – Staircon CAM 5+
 
 
 
 
Staircon
 


Staircon CAM 5+ med svepande kurvor och skarpt Z

Avancerad CNC-produktion – i en och samma programvy

Kundanpassad CAM-programvara för automatiserad CNC produktion. Vi har installerat Staircon CAM på alla ledande märken av CNC maskiner för träbranschen. Hör av dig till oss för att få mer information om Staircon-installation på din CNC maskin. Möjligheten att anpassa Staircon CAM till användarens produktionsmetoder är en av anledningarna till framgångarna ute hos kund. Efter den inledande installationen görs det dagliga arbetet i en och samma vy som visar allt från påbörjat projekt till färdig CNC-fil. Simulering av verktygsbanor och/eller CNC kod visualiseras i 3D och ger en god förståelse för vad det CNC-programmet sedan kommer att utföra. Detaljerade avsnitt i bearbetningen kan analyseras, ända ned till koordinatpunkter om så önskas.

Projektfiler från flera StairCon projekt kan köras samtidigt, dvs. trappdetaljer från flera projekt kan köras samtidigt med optimerad bordsplacering. Systemet kan konfigureras för flera maskiner och trappdetaljer kan fördelas enligt ett fördefinierat regelverk. Utförliga rapporter underlättar för operatören, exempelvis med ett schema för rotation av stolpar. Laser fil (exempelvis HPGL) kan genereras och streckkodsläsare kan användas för att läsa in laser CNC program (funktionalitet kan variera beroende på aktuell CNC-maskin). Staircon CAM säljs alltid i kombination med tilläggsmodul Redigera Databas.

Staircon CAM axis 5+ skärmavbild på monitor

Designfördelarna

Naturligtvis har Staircon CAM 5+ samma designfunktioner som övriga Staircon-licenser. Trappan konstrueras med tre vyer; plan-, sido- och 3D-vy. Visualiseringen i 3D ger en god förståelse för hur trappan kommer att se ut. Även omgivande väggar, fönster och dörrar kan visas. Det är lätt att presentera olika designalternativ för kund, t ex när det gäller material och ytbehandling. Planvyn används bl a för att konstruera trappans, väggarnas och golvöppningens form. Måttsättning görs antingen automatiskt eller manuellt. Sidovyn används bland annat för att redigera sidoform för vang och räcke.

Trappan kan testas mot vald norm (frihöjd, steghöjd mm), och det är enkelt att generera dokumentation med projektuppgifter, måttsatta produktionsritningar, plan-, sido- och 3D-vy. De vanligaste trapporna ritas snabbt upp med hjälp av fördefinierade typkonstruktioner. Dessa kan redigeras till valfri form vilket ger användaren stor frihet när det gäller alternativ design. Golvräcke, golvöppningar och väggar kan också redigeras. Det finns ingen begränsning för antal trappor, våningar eller trappschakt i ett projekt.

Bered med bara en knapptryckning

I Staircon CAD görs beredning snabbt, smart och effektivt. Trappans delar bearbetas till produktionsdata med materialoptimering. Trappdelarna kan även skrivas ut som ritningar i vald skala och/eller som produktionslista för att användas under arbetet med att förbereda material eller som checklista i fabrik. Data skickas enkelt över till Staircon CAM , där kod för CNC bearbetning genereras med endast en knapptryckning.

Bearbetningar tillgängliga med Staircon CAM 5+:

 • Borrning och fickfräsning med automatiskt verktygsval.
 • 3- eller 4-axliga steg- och sättstegsfickor
 • Kontur och profilering med generell identifiering av radier för att generera arc kommandon (G2/G3).
 • Interpolationsborrning, helical
 • Sågning
 • Vinklade borrningar och sättstegsfickor
 • Geringar
 • 5-axlig tapp
 • 5-axlig borrning
 • Avvikelser kan förekomma beroende på aktuell maskins begränsningar.
 • Staircon CAM 5+ inkluderar arc detaljer(krymling) och trappor med Z-sättsteg

Exempel på designfunktioner:

 • Friform golvöppningar och väggar
 • Friform trappa
 • Friform räcke på golv
 • Glasräcke
 • Urfräsningar ovansida steg- halkskydd och steninläggning
 • Matta på steg
 • Radie framkant steg
 • Blocksteg
 • Spartrappa
 • Vang och handledare med radie
 • Rundstolpe
 • Z-sättsteg
 • Bolzen-trappor
 • Winderbox-trappor
 • Spiraltrappor
 • Runda trappor

Programöversikt

Staircon exempel 3-axlig bearbetning

Exempel 3-axlig bearbetning

Stegurfräsning i vang.

Staircon exempel 4- eller 5-axlig bearbetning

Exempel 4- eller 5-axlig bearbetning

Borrning räckesståndare i vang, kan göras som borrning eller fräsning. Handledare och vang kan köras ur samma ämne.

Staircon exempel 5-axlig bearbetning

Exempel 5-axlig bearbetning

Vinklat sättstegsspår på vang.

Staircon exempel bearbetning licens CAM 5+

Exempel bearbetning licens CAM 5+

Handledare med radie.

Staircon exempel vang med radie, krymling

Exempel bearbetning licens CAM 5+

Vang med radie, krymling.

Sales

Staircon design och 3D exempel

Design och 3D

Blocksteg, krymling (vang med radie), radie stegframkant och rund stolpe.

Staircon exempel krymling i flera våningar

Design och 3D

Krymling (vang med radie) i flera våningar.

Staircon exempel sidovy

Sidovy

Sidovy där redigering kan göras, resultat visas direkt i 3D.

Staircon bolzen trappa exempel

Design och 3D

Bolzen trappa (inga vanger), Antislip (halkskydd) på steg och glasräcke med fästen.

Staircon planvy exempel

Planvy

Planvy där trappans form, golvräcke, väggar och öppning kan redigeras. Resultat visas i 3D direkt.

Staircon exempel Z-sättsteg

Design och 3D

Z-sättsteg och bult i steg för att fästa glasskiva.

Staircon spartrappa

Design och 3D

Spartrappa.

Staircon standard UK/US trappa med winderbox

Design och 3D

Standard UK/US trappa med winderbox.

Filmer

Staircon demonstrationsfilm

Design och 3D

Staircon är den ledande programvaran för design och tillverkning av trappor. Demonstrationsfilmen visar designvyer, 3D-vy, exempel på trappmodeller och exempel på hur projektet kan redigeras.

Staircon demonstrationsfilm bearbetningar med 3/4 axlar

Exempel på bearbetningar 3/4 axlar

Staircon CAM är en kundanpassad programvara för att automatisera CNC-produktion. Demonstrationsfilmen visar exempel på bearbetningar med 3/4-axlar.

Staircon demonstrationsfilm bearbetning med 5-axlar

Exempel på bearbetningar 5 axlar

Staircon CAM är en kundanpassad programvara för att automatisera CNC-produktion. Demonstrationsfilmen visar exempel på bearbetningar med 5-axlar.

Staircon demonstrationsfilm bearbetning med CAM 5+

Exempel på bearbetningar CAM 5+

Staircon CAM är en kundanpassad programvara för att automatisera CNC-produktion. Demonstrationsfilmen visar exempel på bearbetningar aktiverade med CAM 5+.

 
 

Referenser

 
Följ oss

Facebook

En försmak av framtidens Staircon

För att göra våra kunders affär så effektiv, produktiv och lönsam som möjligt utvecklar vi ständigt vår programvara Staircon för trappdesign och tillverkning. Vi har just nu ett stort fokus […]

 
 
 
https://www.staircon.com/sv https://www.staircon.com/wp/wp-content/themes/staircontema