Konstruktion och visualisering i 3D – Staircon Sales
 
 
 
 
Staircon
 


Staircon Sales – Konstruktion och visualisering i 3D

Den lättaste vägen till en säljande design

Låt kunden se trappan de drömmer om. Staircon Sales är det perfekta verktyget för konstruktion och visualisering i 3D. Trappan konstrueras med tre vyer; plan-vy, sido-vy och 3D-vy. Visualiseringen i 3D ger en god förståelse för hur trappan kommer att se ut. Även omgivande väggar, fönster och dörrar kan visas. Olika alternativ för design kan lätt presenteras för kunden, exempelvis material och ytbehandling. Planvyn används bl.a. för att konstruera trappans, väggarnas och golvöppningens form. Måttsättning görs automatiskt eller manuellt. Sidovyn används bl.a. för att redigera sidoform för vang och räcke.

Staircon Sales skärmavbild på monitor

Trappan kan testas mot vald norm (frihöjd, steghöjd mm). Dokumentation med projektuppgifter, måttsatta produktionsritningar, plan-, sido- och 3D-vy genereras lätt. De vanligaste trapporna ritas snabbt upp med hjälp av fördefinierade typkonstruktioner. Dessa kan redigeras till valfri form vilket ger användaren stor frihet vad gäller design. Golvräcke, golvöppningar och väggar kan också redigeras. Det finns ingen begränsning för antal trappor, våningar eller trappschakt i ett projekt.

Exempel på designfunktioner:

 • Friform golvöppningar och väggar
 • Friform trappa
 • Friform räcke på golv
 • Glasräcke
 • Urfräsningar ovansida steg- halkskydd och steninläggning
 • Matta på steg
 • Radie framkant steg
 • Blocksteg
 • Spartrappa
 • Vang och handledare med radie
 • Rundstolpe
 • Z-sättsteg
 • Bolzen-trappor
 • Winderbox-trappor
 • Spiraltrappor
 • Runda trappor

Programöversikt

Staircon design och 3D exempel

Design och 3D

Blocksteg, krymling (vang med radie), radie stegframkant och rund stolpe.

Staircon krymling

Design och 3D

Krymling (vang med radie) i flera våningar.

Staircon sidovy

Sidovy

Sidovy där redigering kan göras, resultat visas direkt i 3D.

Staircon bolzen trappa

Design och 3D

Bolzen trappa (inga vanger), Antislip (halkskydd) på steg och glasräcke med fästen.

Staircon planvy

Planvy

Planvy där trappans form, golvräcke, väggar och öppning kan redigeras. Resultat visas i 3D direkt.

Staircon Z-sättsteg

Design och 3D

Z-sättsteg och bult i steg för att fästa glasskiva.

Staircon spartrappa

Design och 3D

Spartrappa.

Staircon standard UK/US trappa

Design och 3D

Standard UK/US trappa med winderbox.

Filmer

Staircon Sales demonstrationsfilm

Design och 3D

Staircon är den ledande programvaran för design och tillverkning av trappor. Demonstrationsfilmen visar designvyer, 3D vy, exempel på trappmodeller ochexempel på hur projektet kan redigeras.

 
 

Referenser

 
Följ oss

Facebook

En försmak av framtidens Staircon

För att göra våra kunders affär så effektiv, produktiv och lönsam som möjligt utvecklar vi ständigt vår programvara Staircon för trappdesign och tillverkning. Vi har just nu ett stort fokus […]

 
 
 
https://www.staircon.com/sv https://www.staircon.com/wp/wp-content/themes/staircontema