Tilläggsmoduler för Staircon
 
 
 
 
Staircon

Tilläggsmoduler

Exportera 3D

Staircon tilläggsmodul - Exportera 3D exempel

3D Export exempel

Låt kunden se trappan de drömmer om, skicka dem en 3D fil.

Den exporterade 3D-filen kan skickas till kund, vilket är ett överlägset sätt att visualisera trappan jämfört med bilder. Detta är ett mycket uppskattat säljverktyg för Staircon användare. Exporten kan göras i två olika format:

COLLADA; Öppet standardformat som är detaljrikt. Slutkunden kan öppna och se COLLADA 3D i applikationer som stöder *.dae. Det finns flera alternativ som är gratis, även för mobila platformar iOS och Android. Formatet kan även importeras i flera programvaror för rendering och en del 3D CAD-paket, exempelvis SketchUp och AutoCAD via en konverterare.
IFC2x3: Öppet filformat som används för att föra över information mellan CAD programvaror. Det är internationell standard för BIM data.

Collada sketchfab

Redigera databas

Staircon tilläggsmodul - Redigera databas exempel

Redigera databas exempel

Kundanpassad programvara

Genom att skräddarsy din programvara får du ut maximal effekt av din investering och ett program som hela tiden anpassas efter dina behov och arbetsmetoder. Med denna tilläggsmodul får du tillgång till databasen och kan underhålla den kontinuerligt. Några exempel på vad som konfigureras i databasen:

Trappmodell; För att det ska gå snabbt att rita upp de vanliga typerna av trappor appliceras en modell på trappan. Modellen har förinställda värden för konstruktion och produktionsmetoder, exempelvis steg-fördelning, typ av stolpar och räckesståndare, tjocklek på vanger och steg, vangkopplingar mm. Allt detta kan självklart ändras för varje enskilt projekt för att tillmötesgå kundens önskemål.

Trappdetaljer; stolpar, räckesståndare, vanger, handledare mm med 3D-profil.

Material och ytbehandling: Texturer för väggar, dörrar, golv mm.

Profil och stegnos (Profile ID); som skickar information till Staircon CAM om vilken typ av bearbetning som ska göras.

Prissättning

Staircon tilläggsmodul - Prissättning exempel

Prissättning exempel

Beräkna pris för trappan med en knapptryckning.

Priset sätts för trappdetaljerna och kan kopplas till material, detaljnamn mm. Priset är indelat i två delar; trappdetalj och ytbehandling.

Exempel på trappdelar och enhet:

  Trappa- baspris inkl. vanger (pris/steghöjd)

 • Steg (pris/st)
 • Sättsteg (pris/st eller m2)
 • Barnlist (pris/st eller m)
 • Stolpar (pris/st)
 • Räckesståndare (pris/st)
 • Underliggare (pris/m)
 • Handledare (pris/m)
 • Vilplan (pris/m2)
 • Extra detaljer (pris/st)

Prissättning säljs enbart i kombination med tilläggsmodul Redigera databas för att ge tillgång till Staircon databas.

Ladda ner PDF-exempel

DXF för CAM

DXFforCAM

DXF för CAM exempel

DXF för CAM utgör en effektiv länk till Staircon Professional för de som redan använder en CAM programvara för 3-axlig bearbetning i sin produktion.
Arbete med att förbereda DXF-filer så att de kan generera maskinens CNC kod automatiseras med hjälp av anpassade lager. Genom att skapa genvägar i detta arbetsmoment underlättar DXF för CAM det dagliga arbetet.

Exempel på anpassningar:

 • Anpassningar kan göras för varje detaljtyp.
 • Borrningar och fickor grupperas till lager med hjälp av dynamisk namngivning.
 • Extra lager för att underlätta finkörning av synliga segment av detaljens kontur.
 • Duplicera lager för upprepade bearbetningar.
 • Stegfickor på vanger och stolpar kan inkludera stegnos.
 • Förläng fickan in i en annan för att få bort radier.
 • Start punkt och riktning.

Se filmexempel DXF for CAM, länk till AlphaCAM

Exportera 2D

Staircon tilläggsmodul - Exportera 2D exempel

2D glas exempel

Exportera planvy, sidovy och/eller produktionsdetaljer till DXF-fil.

Produktionsdetaljer kan exporteras som flera filer och/eller flera lager för att senare användas i externt CAM system. Ett annat användningsområde är ifall en trappdetalj görs av en extern leverantör – exempelvis glasskivor.

String layers (DXF-fil)
Treads layers (DXF-fil)

ERP

Överför enkelt data mellan ditt ERP-system och Staircon CAD.

Staircon tillhandahåller standardiserade format för import och export. Integrationen mellan ERP-systemet och Staircon CAD görs enkelt genom att använda en IMP-fil (textfil) för import och XML-fil för export. Val av data och konfiguration görs inom ditt ERP-system.

Fixturpositionering

Automatisk positionering av balkar och sugkoppar som håller detaljen på bordet.

Utdata som laserfil, led eller motoriserad positionering av balkar/koppar. Funktionalitet varierar beroende på aktuell CNC-maskin.

Se filmexempel

Stegdelning

För maskiner som kan utföra förflyttning/delning av steg eller popup-fixtur.

Funktionalitet varierar beroende på aktuell CNC-maskin.

Se filmexempel

 
Print this page
 
Följ oss

Facebook

Kom och träffa oss på Trädagars 2024

Välkommen förbi och se oss demonstrera mjukvaran Staircon och dess fördelar vad gäller både design och tillverkning av trappor. Du hittar vår representant, Jens Karlsson, hos utställaren S.I.T i Tenhult […]

 
 
 
https://www.staircon.com/sv https://www.staircon.com/wp/wp-content/themes/staircontema